0

suhi led, ogljikov dioksid v trdem agregatnem stanju

Posted by admin on May 12, 2016 in tehnologija |

Suhi led je ogljikov dioksid, ki se nahaja v trdem agregatnem stanju.
Pojem suhi led izhaja iz dejstva, da pri sobni temperaturi prehaja iz trdnega v plinsko stanje. Uporaben je za čiščenje najbolj težavnih nečistoč na občutljivih komponentah s posebnimi zahtevami čiščenja. Dodatna prednost je v možnosti izvedbe del, pri katerih naročniki zahtevajo veliko natančnost. V tem primeru se uporablja posebno enoto. Ta omogoča, da se postopek čiščenja izvede z drobljenim ledom oziroma snegom. Pred uporabo se suhi led shranjuje v izoliranih zabojih. Največkrat so zaboji za shranjevanje ledu iz stiropora. Izvedba zaboja in uporabljen material je lahko različen. Načeloma velja, da debelejša izolacija omogoča daljši rok uporabe. V zabojih je tipična sublimacija suhega ledu od dveh do desetih odstotkov na dan. Prednosti zaradi katerih se suhi led izbere pred ostalimi alternativami je postopek čiščenja, okolijske zahteve, higienske zahteve ter posebnih zahtev naročnika. Postopek čiščenja je neabraziven, neprevoden in nevnetljiv. Okolijske zahteve naročnikov so v tem primeru visoke, tak postopek največkrat izberejo, ko niso primerni sekundarni onesnaževalci kot so topila ali peski.

Higienske zahteve so prav tako visoke, čiščenje ima vsa potrebna dovoljenja in potrdila za uporabo v prehramben industriji. Posebne zahteve naročnika so od primera do primera različne, čiščenje se z nekaterimi dodatnimi možnostmi lahko tudi prilagaja. Pogosto so poleg visokih okolijskih in higienskih zahtev, pri naročnikih pogoste zahteve o ne poškodovanju aktivnih električnih ali mehanikih delov, zahteve po ne nevarnosti povzročitve požara, zahteve proizvodnih ostankov čistil, barv, bioloških slojev in olj, čiščenju z izjemno blagostjo postopka kot je odstranjevanje dima s knjig, zahteve po čiščenju brez predhodnih postopkov razstavljanja sestavnih delov ter druge podobne zahteve. Možnosti, ki jih s svojimi lastnostmi nudi suhi led, so razširjene tudi v nekatere izredne zahteve. Tako je mogoče ta postopek uporabiti v primerih, ko je čiščenje zahtevano v času neprekinjenega delovanja stroja ali naprave. Postopek lahko poteka neovirano naprej, postopek ni škodljiv stroju ali napravi.
Na področju čiščenja je suhi led pojem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.