Sodni tolmač za prevajanje dokumentov

Posted by marko on June 24, 2019 in Posel |

Sodni tolmač je izkušen prevajalec, ki lahko poskrbi za prevajanje vseh dokumentov in listin, ki se uporabijo v različnih pravnih postopkih oziroma na sodišču. To so tako imenovani sodni prevodi, za katere veljajo prav posebna pravila in zahteve. Ti dokumenti morajo biti namreč prevedeni tako, da so lahko uporabljeni na sodišču oziroma v vseh pravnih postopkih kot verodostojni in veljavni. Zaradi tega nikakor ni vseeno, kdo jih prevede in kako, saj so za to usposobljeni le nekateri prevajalci. Ti so morali v ta namen opraviti tudi poseben izpit, s katerim so dokazali svoje znanje, sposobnosti in natančnost, zato sodišče njihove prevode sprejema kot verodostojne.

Prevajanje sodnih dokumentov

V različnih postopkih na sodišču se kot dokaz ali v druge namene uporabljajo zelo različni dokumenti, listine, pogodbe, dokazila o izobrazbi, državljanstvu in podobno. Če bi radi ali celo morate sodišču predložiti dokument, ki je izvirno nastal v nekem drugem jeziku, kot je jezik, v katerem poteka sodni postopek, je tega treba najprej prevesti. Takšno prevajanje ne zahteva le posebnega znanja pravne terminologije in obvladovanja jezika, iz katerega se prevaja, pa tudi jezika, v katerega se prevaja, ampak mora prevajalec za opravljanje takšnega dela opraviti tudi poseben izpit.

Prevodi dokumentov, ki so veljavni na sodišču

Prevajanje različnih sodnih dokumentov, listin, dokazil, ki jih boste uporabili na sodišču, in podobno lahko namreč opravi le uraden sodni tolmač, ki je opravil poseben izpit, s pomočjo katerega je pridobil možnost prevajanja dokumentov, ki so veljavni tudi na sodišču. V kolikor takšen dokument prevede kakšen drug prevajalec, prevod tega dokumenta na sodišču ne bo imel nobene veljave, kar pomeni, da ne more biti uporabljen v nobenem uradnem pravnem postopku.

Če torej želite, da bi bil prevod nekega dokumenta lahko uporabljen v pravnem postopku ali veljaven na sodišču, ga mora prevesti sodni tolmač, ki je uradno edini usposobljen za to nalogo. Najdete ga lahko v prevajalski agenciji Prevajanje.net, kjer poskrbijo za kakovostno, ugodno in hitro prevajanje vseh dokumentov in ostalih listin!