0

Primerno mesto za montažo toplotne črpalke in klimatske naprave

Posted by admin on December 16, 2015 in Pohištvo |

Toplotna črpalka zrak voda je najcenejša vrsta toplotnih črpalk, ki je hkrati enostavna in poceni za vzdrževanje. Kot je že razvidno iz imena črpalke, deluje na sistemu črpanja temperature iz zraka. Tudi pri zunanji temperaturi -20 stopinj, so moderne črpalke sposobne primernega ogrevanja. Poleg izkoriščanja topolote zunanjega zraka, lahko toplotna črpalka zrak voda, izkorišča tudi temperaturo notranjega prostora. Ogrevanje prostora nam omogočajo tudi invertne klimatske naprave.

Najprimernješa postavitev toplotne črpalke je klet ali podstrešje, kjer temperatura redko pade pod ničlo. Te črpalke so običajno sposobne samodejno pokrivati toplotne izgube objekta do zunanje temperature -5°C, ko pa enkrat preseže to mejo, je potrebno uvesti drugi ogrevalni vir. Le ta je lahko samostojen, lahko pa je povezan s samo toplotno črpalko.

Normalno ne obstaja toplotna črpalka ki ne bi bila sposobna segreti vode do 70°C, seveda ob pogoju da je temperatura zunanjega zraka enaka ali višja od 5°C. Za sanitarno vodo je priporočljivo da jo vedno segrevate nad 60°C, saj s tem občutno zmanjšate tveganje za nastanek legionele.

Pri montaži klimatske naprave ni neke predpisane lokacije, zadeva je bolj pogojena na specifiko vaše lokacije ter namena klimatske naprave (hlajenje, gretje). Pri sami montaži klimatskenaprave morate upoštevati precej dejavnokov, preden lahko določite najbolj primerno lokacijo. Zato so vam na voljo strokovnjaki, ki bodo to delo opravili namesto vas. Ob napačni izbiri lokacije montaže klime, lahko le ta porabi za tretjino več energije kot drugače. Vendar vam ustrezna namestitev zagotavlja optimalno delovanje, redno vzdrževanje pa pripomore k dolgi življenjski dobi klimatkse naprave ter stalni kakovosti tako hlajenja kot gretja.

Zlato pravilo pri uporabi klimatkse naprave je, da so ob vključenem hlajenju zaprta vsa okna in vrata v prostoru. V nasprotnem primeru se prostor ne bo primerno hitro ohladil in izgubili bomo precej energije. Velika večina klimatskih naprav omogoča programiranje nastavitev, tako da se klima vklaplja v tistih delih dneva ko smo doma, ali ko jo potrebujemo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.