0

Inštrukcije za osnovno in srednjo šolo

Posted by admin on April 1, 2016 in Otroci in šolstvo |

Slabe ocene lahko nastopijo iz različnih razlogov, ne samo zaradi neznanja, ampak tudi zaradi slabih odnosov z določenim učiteljem ali profesorjem, slabe ali dolgočasne razlage v šoli, upravičenih ali neupravičenih izostankov pri določenem predmetu, lenobe, pomankanja discipline in podobno. Ne glede na to, kakšni so razlogi za slabe ocene, pa kakovostne inštrukcije matematike te razloge lahko odpravijo in pomagajo učencu ali dijaku izboljšati ocene pri določenem predmetu (matematika, fizika ipd.), ki mu je do sedaj povzročal težave in slabo voljo.

Inštrukcije so oblikovane individualno, zato so maksimalno prilagojene vsakemu posameznemu učencu ali dijaku, njegovemu načinu razmišljanja ter dojemanja snovi. Nekateri so na primer bolj vizualni, drugi pa slušni tipi, zato mora biti tudi razlaga prilagojena temu. Poleg tega je zelo pomembno, da so inštrukcije oblikovane drugače kot šolsko predavanje, so bolj zabavne, bolj intenzivne in na sploh drugačne. Oblikovane so tako, da pri učencu ali dijaku vzbudijo zanimanje za določen predmet in šolsko snov ter mu na enostaven in čim bolj poenostavljen način predstavijo osnove in temelje, ki mu bodo pomagali pri nadaljnjem učenju in razumevanju tega predmeta.

Tudi pomankanje discipline ali lenoba se da zelo dobro odpraviti s pomočjo inštrukcij, saj učenca ali dijaka naučijo, da učenje ni nekaj težkega in mučnega, ampak je lahko tudi zanimivo in ne zahteva veliko truda, le nekaj sprotnega dela. Ko je to sprotno delo opravljeno, pa ostane še vedno dovolj časa tudi za vse ostalo, zato se tisto urico na dan splača potruditi.

Če ima učenec ali dijak težavo z disciplino in se nikakor ne more spraviti učiti ter je to edini problem, zaradi katerega prihaja do slabih ocen, potem potrebuje le nekaj nadzora, ki mu ga da učitelj, ki mu pomaga z inštrukcijami. Pri takšnem učencu je pomembno, da se inštrukcije izvajajo čim bolj redno, po možnosti v istem časovnem terminu, da učenje pride v navado in postane rutina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.