Center za državljansko vzgojo | Robičeva 30 | 2341 Limbuš
Tel.: +386 (0)2 46 11 585 | + 386 (0)31 577 971 | info@eip-cdv.si | www.eip-cdv.si
TRR za donacije: SI56045150001667356 | Davčna številka: 43093922


Center za državljansko vzgojo

:: Predstavitev
:: Kdo smo
:: Projekti
:: Nacionalni izobraževalni program KOMPAS
:: Povezave
:: DARE Network
:: Izobraževanje
:: SIMOP
:: Grundtvig partnerstvo
:: Koščki za mir
:: Maribor for Peace 2012
:: Artus


Sledite nam na FB...

Predstavitev

Svoboda, enakost, solidarnost, človekove pravice, zmožnost za dejanja, znanje o svetu okoli sebe, sposobnost argumentiranja, pravne in politične kompetence, sposobnost kritične analize družbe, sposobnost živeti in sodelovati z drugim in znati reševati konflikte v skladu z načeli demokratičnega prava – temeljne spretnosti in znanja, potrebna za to, da bi postali osveščeni in aktivni državljani demokratične družbe, nam niso prirojena. Moramo si jih privzgojiti.

CENTER ZA DRŽAVLJANSKO VZGOJO je neprofitni, nevladni zavod za aktivno promocijo vseživljenjskega učenja človekovih pravic in vzgoje za demokratično državljanstvo v civilni družbi.

Področja našega delovanja so:

Center za državljansko vzgojo je naslednik priznane nevladne in neprofitne organizacije EIP Slovenija – Šola za mir in deluje v duhu Svetovnega programa ZN za učenje človekovih pravic.

CDV kot konzorcijski partner sodeluje z Ustanovo Gandin Fundacija in Fundacijo IDRIART  v Evropskem regijskem razvojnem modelu TERRA PARZIVAL 2014-2020.

NOVO!

CDV v 2014 pričenja z novim pilotnim izobraževanjem mladih nezaposlenih

ARTUS

Aktivno razvijanje trajnostnih ključnih zaposlitvenih kompetenc in kompetenc aktivnega državljanstva za uspešno in socialno odgovorno podjetništvo

v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor, in UGF/Terro Parzival.

Mednarodna predstavitev naše organizacije
Največja nemška organizacija za državljansko vzgojo Bundeszentrale für Politische Buildung BpB je v okviru svoje vseevropske iniciative za promocijo državljanske vzgoje NECE v svojem biltenu 2/11 objavila daljši pogovor s programsko direktorico zavoda go. Elena A. Begant in tako mednarodni javnosti predstavila naše cilje in načrte. Več

Izjava za javnost - podpora miroljubnim in demokratičnim protestom državljanov Slovenije
CDV je dne 03.12.2012, ob tretji mariborski vstaji, podal javno izjavo v podporo nenasilnim protestom.Več

Prvič v Sloveniji monitoring volitev s strani domače nevladne organizacije!
Center za državljansko vzgojo bo to nedeljo kot prva slovenska nevladna organizacija uradno izvajal monitoring lokalnih volitev za župana in člane mestnega sveta v Mariboru. Na pobudo civilne družbe in po dogovoru z Mestno volilno komisijo občine Maribor bodo prostovoljci CDVja nenapovedano obiskovali volišča po Mariboru in evidentirali morebitne kršitve. Po zaprtju volišč bodo lahko prisostni pri štetju glasov ter zapisovanju in poročanju volilnih rezultatov. O svojih opažanjih bo CDV pripravili poročilo za javnost in strokovne organe. Center za državljansko vzgojo se je po strokovno pomoč glede prvega takšnega monitoringa volitev v Sloveniji obrnil na Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in priznanega Slovenskega strokovnjaka dr. Jureta Toplaka.
kontakt: Elena Begant, projektna direktorica, 031 577 971, info@eip-cdv.si

Poročilo monitoringa volitev 17.03.2013 v Mariboru

Odziv Mestne volilne komisije Maribor 21.03.2013

NOVO!
Mednarodni projekt učenja ključnih kompetenc skozi pouk državljanske vzgoje VOICE je bil izbran in nagrajen s strani EU kot najboljši evropski Comenius projekt s pordočja aktivnega državljanstva v 2013 in je prejel v Londonu nagrado "YOURopa. Active Citizens 2013" Več....

NOVO!
Evropska mreža nevladnih organizacij s področja učenja človekovih pravic DARE, katere aktivni član upravnega odbora smo, je prav tako prejela nagrado YOURopa. Active Citizens 2013 za najboljšo neodvisno mrežo v Evropi. Več...
DARE je zaradi svojega aktivnega dela na področju izobraževanja odraslih letos nominirana tudi za Grundtvig Award 2013 kot eden najboljših primerov dobre prakse. Nagrado podeljuje EAEA.

© 2005 - 2010.
Center za državljansko vzgojo

Design
Goran Radinović